Bluepad | Bluepad
Bluepad
वास्तव......
प्रमोद दत्ताराम तांडेल
प्रमोद दत्ताराम तांडेल
6th Aug, 2022

Share

# सत्याला काही नाव नसतं.
अन खोटयाच कोणतच गाव नसतं
म्हणूनच तर सत्य लपवल तरी ते लपत नाही.
अन खोट बोंब ठोकूनही कधि खर वाटत नाही.

177 

Share


प्रमोद दत्ताराम तांडेल
Written by
प्रमोद दत्ताराम तांडेल

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad