Bluepad | Bluepad
Bluepad
मनदिप
मनीषा शंकर कबाडे
6th Aug, 2022

Share

( माऊली ) ०६/०७/२०२२
🌹🙏🌹
सावली मी तुझी,
अन् तु माझी सावली
आपल्या तारणारी,
आहे नृसिंह शंभू माऊली.......
कवयित्री : मनिषा शंकर कबाडे
सौ. मनिषा प्रदीप ईजारदार/ जोशी
नांदेड/ वसमत

226 

Share


Written by
मनीषा शंकर कबाडे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad