Bluepad | Bluepad
Bluepad
समाज कार्य
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
6th Aug, 2022

Share

....... समाज कार्य..........
समाजासाठी मला काही तरी करायच आहे
एक बाटली चार ग्लास घेऊन बसायच आहे.
सगळे प्रश्न एकत्र बसून सोडवायचं आहे
समाजासाठी मला काही तरी करायचं आहे.
आमची एकी हीच नेकी दाखवायचं आहे
पुढं जाणाऱ्याचा पाय मागून ओढायचं आहे
माझंच खरं ह्यो काय सांगतोय म्हणायचं आहे
समाजासाठी मला काही तरी करायचं आहे
जरा ही वेगळं कुणी वागायच नाही आहे
ऐकणार नाही‌ त्याच्याकडे कुणी जायच नाही आहे
मी सांगेन तीच पूर्व दिशा‌ म्हणायची आहे
समाजासाठी मला काही तरी करायचं आहे.
आपला लौकीक दरारा वाढवायचा आहे
दुसऱ्याचं नाव बदनाम करायचं आहे
माझं ऐकत नाही होय गाठ माझ्याशी आहे
समाजासाठी मला काही तरी करायचं आहे
माझ्यामुळं समाज माझा सुधारला आहे
मंगळा चंद्रावर जाऊन पोहचला आहे
गावात जगात वादळी चर्चाच चर्चा आहे
समाजासाठी मला काही तरी करायचं आहे
..... कवि अटलविलास ......

238 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad