Bluepad | Bluepad
Bluepad
लेक तु सरसंबेची
SOURABH RANGDAL
SOURABH RANGDAL
6th Aug, 2022

Share

शोभती तुला नऊवारी साडी
माणुसकीची बांधली माडी
माज नाही काडीची
लेक तु सरसंबेची
तुझ्यामुळे संरसबे घराण्यात पसरली प्रितीच गंध
मंद पडलेला पेंशन्ट, तुझ्या उपचाराने होतो बेधुंद
लहानपणापासूनच आहे तुला डाॅक्टर होण्याचा छंद
तुला पटवण्याच मुलानी बांधला जंग
नकळत दिली तु त्यांना टांग
तुझ बोलन आहे साखरेसारख गोड
वेड्यात काढण्याची आहे तुला खोड
✍️सौरभ रंगदाळ

236 

Share


SOURABH RANGDAL
Written by
SOURABH RANGDAL

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad