Bluepad | Bluepad
Bluepad
"तिरंगा"*
बालाजी ढगे
बालाजी ढगे
6th Aug, 2022

Share

भारताला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्ष झाली. आजही आमुचा प्यारा तिरंगा आमुच्या ह्रदयात विराजमान आहे. अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्ताने .घर घर तिरंगा ..उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. जनतेनी प्यारा तिरंगा आपल्या घरावर फडकावून. आनंद व्यक्त करावा.
"तिरंगा"*
🌿🌿🌿🌿
वंदे मातरम्.
🌿🌺🌿
बालाजी ढगे.
कविवर्य देगलूर.
🟧🟩🟧

229 

Share


बालाजी ढगे
Written by
बालाजी ढगे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad