Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

komal s wadikar
komal s wadikar
6th Aug, 2022

Share

शीर्षक.. गंध लागला....
*गंध लागला प्रेमाचं
नवा गंध उमटला
या जीवास
मज गंध लागला प्रेमाच....
प्रेमाच परिणाम
आहे हृदयात
अनुभव घेण्याचं छंद आहे
या मन अंतरात....
नवा सुगंध दरवळला
या मनात
प्रेमचा नवा गंध जळला
या जीवास *....
के.एस.वडी

0 

Share


komal s wadikar
Written by
komal s wadikar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad