Bluepad | Bluepad
Bluepad
नाती सांभाळन खूप अवघड झालय आता
varsha shelke
varsha shelke
6th Aug, 2022

Share

नाती सांभाळन आता थोड कठीण होऊन बसलय संवाद आता फक्त मेसेज वर आणि वाद मात्र फोन वर आणि उरलेल्या भावना आता त्या स्टेटस अपडेट करून कळवल्या जातात

179 

Share


varsha shelke
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad