Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Pradnya Chhattise
Pradnya Chhattise
5th Aug, 2022

Share

साखर 3kg
इंद्रायणी कणी 4kg
पोहे 1kg
बाजरी 5kg
गहू 5kg
तूर डाळ अर्धा kg
मैदा अर्धा kg
व्हील पावडर 1kg
विम 5 वाले 10
व्हील 5 वाले 10
शेंगदाणे अर्धा kg
रीन आला छोटी बॉटल
खोबरेल तेल छोटी बॉटल
मीठ 1kg
अग्नी चाहापावडर 1 छोटा

0 

Share


Pradnya Chhattise
Written by
Pradnya Chhattise

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad