Bluepad | Bluepad
Bluepad
मैत्रेय प्रेम
नयन धारणकर
5th Aug, 2022

Share

जुळती धागे सुखाचे कुठे कसे कधी
थांबताना क्षणिक आजीवन पटलावर
नाते मैत्रीचे असले आपुले किती तरी
गीत गातो तुझेच मी सुरांच्या तालावर
तू नसता सोबत फिरकत तुझ्यापाशी
जवळ हुंदडतो असा तुझ्या पावलावर
लाजरी साजरी गोजिरी खाण रूपाची
गजरेमधूनी लाली सुवासिक फुलावर
थोडं तुझं थोडं माझं म्हणुनी मैत्रेयेत या
उलगडावी मने वाऱ्याच्या प्रीत झुलावर
करीत सांगता सखये एक नव्या पर्वाची
हलकासा कवडसा यावा प्रेम मोहलावर
- नयन धारणकर,नाशिक

172 

Share


Written by
नयन धारणकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad