Bluepad | Bluepad
Bluepad
apeksha
रुपाली आव्हाड
5th Aug, 2022

Share

*अपेक्षा*.....
कशी करू मी कुठली अपेक्षा,....
सहजच जळत का जिवापेक्षा....
घाव लागतातच जिव्हारी असे .
जसे क्षणभंगुर सारे माझेच आहे असेच मला भासे
नाही राहिली कुठलीच अपेक्षा
जेव्हा स्वीकारली मी,
माझ्यातली मी चं आहे जिज्ञासा.....
ना भोळा भाव मनी स्वीकारली मी कठोरता...
सुंदर फुलवेल आयुष्य माझे....
जरी असले नव्याने काटे हे टोचता....

182 

Share


Written by
रुपाली आव्हाड

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad