Bluepad | Bluepad
Bluepad
रात्र चांदणी ही मन चिंब करे.....😍
sanjana patole
sanjana patole
5th Aug, 2022

Share

मन चिंब झाले जणु
प्रेमात हे नहाले
ओसरत्या मंद वारा जणु
झुळूक वेगळी देई
रात्र चांदणी जणु
आकाशातले शहारे टीपे
शांत वेलींवरचे पण भास मला मिळे
चंद्र चांदणी पण पाहुन मला हसे
गंध भासते मी त्यांसव मिळे
रात्र किडे पण गाणं असं म्हणे
स्वप्नातल्या आवाजात मी मात्र हरे
डोळ्यांना या मिळवते रात्र स्नेह नवे
काजव्यांचा या दुनियेत प्रेम सारे घुले
रात्री रात्र चांदणी काजव्यांसह डुले
रात्रीच्या या आवारात स्वप्न हे खरे
मन चिंब झाले जणु स्वप्नात हे गेले....😍😘

243 

Share


sanjana patole
Written by
sanjana patole

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad