Bluepad | Bluepad
Bluepad
व्यथा अबोल मनाची..
किशोर पाटील
5th Aug, 2022

Share

आयुष्यातील भरपूर काळ एकट्यानं शापीत राहून जगताना अन् दुःख बघताना लोटला जातो अन् अचानक कुणी बोलायला भेटतं तेव्हा अबोल राहणारा माणूस कमी व त्याची सुखदुःखच जास्त बोलायला लागतात.
प्रत्येक शब्दांमधुन मग वेगवेगळे सुखांचे धागे उकलले जातात अन् दुःखाचे हुंदकेही ऐकायला येतात.डोळ्यां मधलं पाणीही तेव्हा आटलेलं असतं तरीही भावनांच्या त्या कोरड्या धारा शब्दाशब्दातुन सहज वाहतात.तेव्हा बोलताना मग कधी हसु तर कधी अचानक आवाजही घाबरा होतो.इतर वेळी शांत असणारी अशाच वेळी बोलायला सुरू करतात.जेव्हा धड रडताही येत नव्हतं ती परिस्थिती इतरांना ते हसुन सांगतात.
माणसाची सुखदुःखं खुप बोलकी असतात फक्त त्यांना मन लावून ऐकायला कुणीतरी हवं असतं...
शब्दवेडा किशोर

176 

Share


Written by
किशोर पाटील

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad