Bluepad | Bluepad
Bluepad
आसवात चंद्र भिजला
Arnaw Shrirame
Arnaw Shrirame
5th Aug, 2022

Share

नकोत चांदणे निळ्या नभाचे नकोत चंद्र मजला
नको कळ्या नको फुले ती नको तो चंद्र विझला
निखळले तारे नभीचे आठवांचे झाले विरहगाणे
अर्थ ना उरला जीवनाशी आसवात चंद्र भिजला
झालेत शांत दूरचे दिवे अन किनारी निशांत वारे
धरेच्या कुशीत दूर तिथे का एकटाच चंद्र निजला
हरपले जिथे गंध सांज फुलांचे दूर नभाच्या तळी
हरवले आकाश सारे अन हा वेदनेत चंद्र झिजला
काढलीत चित्र मी माझ्याच जखमांची तु दिलेली
केली किती प्रतीक्षा अंती ना भेटला चंद्र तिजला
डॉ. राजू श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : 9049940221

171 

Share


Arnaw Shrirame
Written by
Arnaw Shrirame

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad