Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेड मन
Ananta Renuse
Ananta Renuse
5th Aug, 2022

Share

माझ्या मनाचं कवाड तुझ्या
शिवाय कुणाला उघडलचं नाही
तुला सोडून कित्येक पाहिल्या पण तुझ्यासारखी पाहिल्या शिवाय हे मन कधीच बिघडलेच नाही.
*जय महाराष्ट्र*
Nil Enterprises

174 

Share


Ananta Renuse
Written by
Ananta Renuse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad