Bluepad | Bluepad
Bluepad
रूप
Sanjay Deshmukh
Sanjay Deshmukh
5th Aug, 2022

Share

अल्लढ रूप तुझे देखने,
जसे आकाशी चंद्राचे सजने,
पाहूनिया डोळ्यांचे‌ फिटे पारणे,
ह्रदयातिल तरंगांचे वेगळेच बहाणे,
रूप

238 

Share


Sanjay Deshmukh
Written by
Sanjay Deshmukh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad