Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमाच्या शाळेत
Abhi Thoravat
Abhi Thoravat
5th Aug, 2022

Share

प्रेमाच्या शाळेत
ना इतिहास ना भूगोल
नाहीत बाके नाहीत फळे
नाही कुठलेच बंधन
आहे तेथे स्पर्शाचे स्पदंन
नाही कुठली वेगळी भाषा
माझ्या डोळ्यांना तिची नशा
ती केव्हा येते शाळेत
हीच मला आस
नसली तरीही तिचेच
वेडेसे भास...
Abhi Thoravat

178 

Share


Abhi Thoravat
Written by
Abhi Thoravat

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad