Bluepad | Bluepad
Bluepad
अंजली
p
pradip izardar
5th Aug, 2022

Share

" पैंजण."
तुझ्या पैंजणाचा,
हुंकार आला
जरा काळजाला,
खुमार आला..........
जरा चेतनेला थोडे,
ठेवता विस्तवावर
तुझ्या भिजुन पापण्यांत,
माझा शिरकांव झाला.........
उराशी ठेवली होती,
ती याद जख्मांची
माझ्या चौखटीत कानाच्या,
तुझा झंकार झाला..........
कशाला उघाळतोस प्रदिप,
तु थंड चंदनाला
तीने आत्ताच कुरतडून केले,
सुगंधीत जखमेला........
*******
कवी-प्रा.प्रदिप इजारदार
,

239 

Share


p
Written by
pradip izardar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad