Bluepad | Bluepad
Bluepad
चहा आणि स्वभाव
राजेंद्र
राजेंद्र
5th Aug, 2022

Share

*चहा वरुन स्वभाव ओळखूया !*
🍵
*चहा पिण्याची पद्धत व स्वभाव!*
*
*चहा पिण्याची प्रत्येकाची विशिष्ट अशी पद्धत असते. त्याचे निरीक्षण केल्यास स्वभावाचा बर्‍यापैकी अंदाज घेता येतो. आपणही निरीक्षण करा आणि अंदाज बांधा...*
*- ☕चहा घ्यायचा का चला चहा घेऊ, स्वतःहून अशी ऑफर देणारे सर्वसमावेशक स्वभावाचे असतात. यांचा फारसा कुणाशी वाद नसतो...*
-
*- ☕चहाला प्रथमदर्शनी नाही म्हणणारे परिस्थितीचा अंदाज घेऊन वागत असतात..*
-
*- ☕मोठा भुरका मारून चहा पिणारे फारशी कोणाची तमा बाळगत नाहीत. जे योग्य वाटेल ते करून मोकळे होतात..*
-
*- ☕गरम चहा पटकन पिऊन टाकणारे सतत गंभीर विचार करत असतात. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या घटनेचे टेन्शन घेतात.*
-
*- ☕चहाचा प्रत्येक घोट आस्वाद घेऊन पिणारे महत्त्वाच्या ठिकाणी उशिरा पोहोचतात.*
-
*- ☕चहाचा ग्लास अथवा कप हाताने पूर्ण कव्हर करून पिणारे केअरिंग असतात. आजारी व्यक्तीची जरा अधिक चौकशी करतात.☕*
-
*- चहा गार अथवा गरम याचा फारसा विचार न करता पिणारे व्यवहार कुशल असतात..*
-
*- ☕विशिष्ट प्रकारच्या चहाची ऑर्डर देणारे फारसे कुणात मिसळत नाहीत..*
-
*- ☕विशिष्ट ठिकाणीच चहा घेणारे पटकन गैरसमज करून घेऊ शकतात...*
-
*- ☕चहा पिता पिता एखादा विनोदी किस्सा सांगणारे थोडेसे बेफिकीर असतात..*
-
*- 🥛☕ग्लास अथवा कप विशिष्ट पद्धतीने धरूनच चहा पिणारे एखाद्या विषयात तज्ञ असतात...*
-
*-☕ सर्वांसाठी चहा सांगतात, पण स्वतः घेत नाहीत, असे चांगले सल्लागार असतात. क्षणात परिस्थिती ओळखतात..*
-
*-☕🍵 नियमित प्रकारातला चहा न घेता विशिष्ट पद्धतीचा चहा घेणारे अबोल अनप्रेडिक्टेबल असतात..*
-
*- ☕चहा शिवाय ज्यांची बॅटरी चार्ज होत नाही, अशी मंडळी महत्वाच्या निर्णयांची बऱ्याच ठिकाणी खात्री करूनच ठरवतात.*
-
*- ☕बसूनच शांतपणे चहाचा आस्वाद घेणारे कमी लाभाची परंतु खात्रीशीर गुंतवणूक करतात...*
-
*- ☕🍵बशीतून चहा घेणारे कोणत्याही बाबतीत लवकर कन्व्हिन्स होत नाहीत...*
-
*- ☕चहा घ्यायचा म्हणून घेणारे गाव मित्र असतात..*
-
*- ☕चहा गार करून पिणारे कलाकार असतात. बोलताना अचूक शब्दच वापरण्याकडे कल असतो.*
-
*- ☕चहाची वेळ अजिबात न चुकवणारे, प्रसंगी एकटा चहा पिणारे सहजपणे शब्दात अडकू शकतात..*
-
*- 🍵अधून-मधून चहा घेणारे नर्मविनोदी असतात..*
-
*-☕ चहा संपेपर्यंत अजिबात न बोलणारे चिडखोर असू शकतात...*
-
*- चहासोबत बिस्किट खारी अथवा पाव खाणारे कोणत्याही परिस्थितीत मध्यम मार्ग स्वीकारतात...*
-
*- कोणत्याही प्रकारचा चहा बिलकुल वर्ज्य असणारे लोक स्वतःच करून घेतलेल्या एका विशिष्ट चौकटीत राहत असतात..* 🤗👍🤝
संग्रहित
चहा आणि स्वभाव

175 

Share


राजेंद्र
Written by
राजेंद्र

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad