Bluepad | Bluepad
Bluepad
गझल
स्टिफन कमलाकर खावडिया
स्टिफन कमलाकर खावडिया
5th Aug, 2022

Share

स्वभाव
डाव घातकी,गोंधळ उठला,आहे
स्वार्थात असा,स्वार्थी फसला,आहे
पैशात असे,रुबाब भलता, भारी
आली गुर्मी,मानव भुलला,आहे
आधार कसा,द्यावा मित्रा, तुजला
भरवसा तसा,पक्का तुटला,आहे
वाट कोणती,चालावी मी, आता
धोक्यात इथे, रस्ता पुसला, आहे
बदल कशाचा,घेणे देणे ,नाही
स्वभाव तुझा,तुलाच नडला, आहे
स्टिफन

179 

Share


स्टिफन कमलाकर खावडिया
Written by
स्टिफन कमलाकर खावडिया

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad