Bluepad | Bluepad
Bluepad
भटकंती विज्ञानविश्वातुन
Kiran Sarjine
Kiran Sarjine
5th Aug, 2022

Share

डेंग्यू किंवा मलेरिया झाला कि डॉक्टर पहिला हिमोग्लोबीन चेक करायला सांगतो कारण रक्तामधील सर्वात महत्वाचा भाग. रक्तातील तांबड्या रक्तकणिकांमधल प्रथिन हे ग्लोब्युलीन शृंखलाचे बनलेले असते ह्यात हिम नावाचे पोरफायरीन हे लोहयुक्त संयुग असते ह्यामुळे रक्ताचा रंग लाल असतो तर तांबड्या रक्त कणिका त्याचा आकार टिकून ठेवते . ह्याच्यामुळे ऑक्सिजन व कार्बन डायॉक्साईड वहन शक्य होते.
ह्याच मापन ग्रॕम/डेसिलिटर ह्या पद्धतीने होते . म्हणजे १ डेसिलिटर हे १०० मिलीलिटर. प्रत्येक १०० मिलीलिटरमध्ये किती हिमोग्लोबिन ह्यावरून त्या व्यक्तीच्या आरोग्याची कल्पना येते. ह्याचे प्रमान, आहार,वय व लिंगानुसार ठरते. तक्ता खालीलप्रमाणे
नुकतच जन्मलेल मुल - १७ ते २२ ग्रॕम
प्रौढ पुरषात १४ ते १८ ग्रॕम
प्रौढ स्त्री - १२ ते १६ ग्रॕम
ह्याचे शरीरात प्रमाण तेव्हाच कमी होते जेंव्हा
१) कुपोषण,गरोदर,प्रसुती आणि पाळी च्या वेळी
२) सतत धुम्रपान, निर्जलीकरण
३) उत्तेजीत द्रव्य घेतल्यानंतर
ह्यांची कमतरता रोखण्यासाठी योग्य प्रमाणात लोहयुक्त खाण व प्रथिनांचे सेवन करणं इष्ट ठरते.
शब्दांकन
किरण सरजिने.
भटकंती विज्ञानविश्वातुन

168 

Share


Kiran Sarjine
Written by
Kiran Sarjine

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad