Bluepad | Bluepad
Bluepad
life .....🤞🏻
कु. श्रद्धा काशिनाथ देठे
कु. श्रद्धा काशिनाथ देठे
5th Aug, 2022

Share

"आयुष्य असंच असतं..."
मनात असलेलं सगळं दुःख लपवावं लागतं !!
ईच्छा नसली तरी चेहऱ्यावर हास्य आणावं लागतं !!!
जिवण हे रंग-तरंग त्यात मात्र रंगाव लागतं !!!!
घड्याळ सारखं आयुष्य असत काट्यांसारखं फिरावं लागतं !!!!
कधी सहा तर कधी बारा वर येऊन थांबावं लागतं !!!!!
चढ उतार जातात येत्या घडीला तोंड द्यावं लागतं !!
कधी जिंकून तर कधी हारुन लढावं लागतं !!!
आयुष्य एवढ सोपं नसल म्हणून अवघड असं काही नसतं !!!
कधी रडत कधी हसत कलाकार बनून अभिनव निभवावं लागतं !!
.......✍🏻श्रद्धा देठे

178 

Share


कु. श्रद्धा काशिनाथ देठे
Written by
कु. श्रद्धा काशिनाथ देठे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad