Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुखाची व्याख्या....
Vikas chavan
Vikas chavan
4th Aug, 2022

Share

सुखाची व्याख्या आपण आपली ठरवायची असते...
येणारा प्रत्येक क्षण भरभरून जगून घ्यायचा...
नसलेल्या गोष्टीवर खंत बाळगण्यापेक्षा असलेल्या गोष्टींमध्ये समाधानी राहायचं..
हे ज्याला सहज पणे जमत...आणि तो निरागस होऊन आयुष्य जगला तर आयुष्य अजूनच सुंदर वाटतं.....
निरागसता आयुष्य अजूनच खुलवते...
आणि आयुष्य सुंदर करून जाते....
- विकी
सुखाची व्याख्या....

184 

Share


Vikas chavan
Written by
Vikas chavan

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad