Bluepad | Bluepad
Bluepad
जरासा गोंधळ. 😂😂😂
लव मोरे
लव मोरे
4th Aug, 2022

Share

काय करणार, कसं करणार, कधी करणार आणि हे सर्व कधी ठरवणार याचा विचार कधी करायचा हे पण वेळ काढून ठरवले पाहिजे आणि वेळ कधी काढायचा हे पण वेळेवर ठरवले पाहिजे.

176 

Share


लव मोरे
Written by
लव मोरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad