Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

Rutuja Godse
Rutuja Godse
4th Aug, 2022

Share

'समजदार ' असा tag एकदा नावापुढे लागला म्हणजे स्वतः ला खूप मोठे समजू नका..... समजूतदार म्हणल म्हणजे एक प्रकारच बंधन..
आपण समजून घेतो म्हणजे समोरचा आपल्याला गृहित धरुन

0 

Share


Rutuja Godse
Written by
Rutuja Godse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad