Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेदना
कुलकर्णी दीपाली
4th Aug, 2022

Share

वेदना
मोहरल्या क्षणांच्या सरींनी
पुरती तारांबळ उडवली
त्याच्या आठवांची तिच्या
डोळ्यातील ढगांनी जागा घेतली.
चिंब होण्यापासून वाचण्याच्या
प्रयत्नात ती ...
आडोसा शोधू लागली
पण..
महापुर बनून वेदना नेमकी तिचा
आडोसाच भिजवून गेली...
हलकेच वर पाहता क्षणी
यातनांच्या चाँदण्यात स्वतःचाच
ती चंद्र च हरवून बसली..
कुलदीपा

186 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad