Bluepad | Bluepad
Bluepad
मेघ आठवांचा
कुलकर्णी दीपाली
4th Aug, 2022

Share

मेघ आठवांचा
मेघ तिच्या आठवानीचा
टचकन डोळ्यात साचतो
हुरहुरताच मन त्याचे
मेघ एकांतात बरसतो..
कुलदीपा

170 

Share


Written by
कुलकर्णी दीपाली

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad