Bluepad | Bluepad
Bluepad
new day new begining...
jayashree Patil
jayashree Patil
4th Aug, 2022

Share

प्रत्येक दिवस एक संधी घेऊन येतो आणि एक अनुभव देऊन मावळत असतो....म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक दिवस हा एक स्वताला Update करण्यासाठी आलेला असतो ...जणू रोज नवीन काही शिकणं..नवीन कल्पना आपल्या जीवनात add करणे..जिथं आपण कमी आहोत ती उणीव भरून काढणे...किंवा स्वतःला नवीन काही तरी करण्याची एक संधी देणे...हाच तर खरा आयुष्य जगण्याचा नियम आहे...✌️🤞✍️Jayupatil....

173 

Share


jayashree Patil
Written by
jayashree Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad