Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओढ....
jayashree Patil
jayashree Patil
4th Aug, 2022

Share

आयुष्यात काही नाती ही खूप सुंदर असतात..
त्या नात्यात ओढ असते,प्रेम असते ,जिव्हाळा असतो..
त्या नात्याची VIBE इतकी मनाला मोहनारी असते..
त्या नात्यात भावना ना व्यक्त होईला मुळात शब्दांची गरज नसते...
सोबतीला आहे कोणी ही feeling खूप सुखावणारी असते...✌️❤️💝
ओढ....

177 

Share


jayashree Patil
Written by
jayashree Patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad