Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमा असा कसा रंग तुझा प्रेमाचा
priyanka Jeurkar
priyanka Jeurkar
4th Aug, 2022

Share

🌷 प्रेमा असा कसा रंग तुझा प्रेमाचा 🌷
प्रेमा असा कसा रंग तुझा प्रेमाचा
स्पर्श तुझा मज वाटे मोरपीसरा
शब्द तुझ्या ओठावरील न सांगता
का थांबला....?
स्वप्न तुझे माझं झेडते मज
नवीन विश्व मांडतो मी आता
प्रेमा असा कसा रंग तुझा प्रेमाचा
श्वास तुझा जीव माझा
कधी संपे हा खेळ आपला
प्रेमा असा कसा तुझ्या प्रेमाचा
रंग उडाला.....
त्यात माझा जीव गेला
डोळे अश्रु वाही मन तुला शोधी
आता फक्त एकच हाक माझ्या
हृदयतुन आली
सांग मज
प्रेमा...... असा कसा रंग तुझा प्रेमाचा
प्रियांका जेऊरकार😊

180 

Share


priyanka Jeurkar
Written by
priyanka Jeurkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad