Bluepad | Bluepad
Bluepad
बरच काही...
S
Shruti Ramdas Mahalle
4th Aug, 2022

Share

आधी त्याने बोलणे सोडले..
मग मीही त्याच्याशी रुसने सोडून दिले..
ती रात्र जरा कठीणच गेली
सर ते शेवटीं बघते..
तर..
ते स्वप्नं होते..
-@Shruti

192 

Share


S
Written by
Shruti Ramdas Mahalle

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad