Bluepad | Bluepad
Bluepad
Asaa. apan virangula gheu shakato .
N
Nandini Kailaje
3rd Aug, 2022

Share

Asa Aapan virangulaa gheu shakato .
Mala ekada ,mulanchyaa aai vicharat hotya ?
"Aamhi piknikla jaau ichito .
Pan jamat naahi ."
Mi mhatale "mulana gheun jaat asal tar
Laamb jaau naka .
TrAayal ,
Mhanun. javl chya park, garden
madhe .
Jaa .
Don tin mulanchya aai barobar jaa ,
Mulaasamvet .
Dabaa. Khaauchaa. bharun gheun jaa .
Paani suddhaa nyaa .
Riksha ,taxi karun jaa .
Jamate kaa ?
Pahaa 2 taasa sathi .
Lagech ghari yaa .
Andhar vhayachya aadhi ghari yaa .
Chhan vatale tar , punha
15 divsani punhaa jaa .

230 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad