Bluepad | Bluepad
Bluepad
साधामाणूस
साधामाणूस
साधामाणूस
3rd Aug, 2022

Share

जीवनात कष्टाची भाकरी खाणे .
माणसात स्वाभिमानाने उभे राहणे.
असेच आहे आमचे कर्तव्यदक्ष जीणे.
आमच्या जीवनात संघर्षाचे काय उणे.
सिध्दनाथ साधामाणूस
साधामाणूस

178 

Share


साधामाणूस
Written by
साधामाणूस

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad