Bluepad | Bluepad
Bluepad
my word,s
H
Honale Honale
3rd Aug, 2022

Share

आयुष्य स्वतःच्या मनासारखं जगा उद्ध्वस्त झाले तरी,
स्वतः च्या मस्तीमुळे आणि जिंकलो तर स्वतःच्या दमावर,💪💪
my word,s

180 

Share


H
Written by
Honale Honale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad