Bluepad | Bluepad
Bluepad
सहवास....
O
Omkar
3rd Aug, 2022

Share

सगळ्याच गोष्टी विसरता नाही येत ... वाऱ्याच्या हळुवार स्पर्शाने अंगावर काटा उभा रहावा तशा आठवणी मध्येच डोकावून जातात....आणि मग सुरू होतो पुन्हा खेळ आठवणी आणि त्या .... सहवासाचा......
ओंकार भुवड....✍️

165 

Share


O
Written by
Omkar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad