Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक ओढ
Ananta Renuse
Ananta Renuse
3rd Aug, 2022

Share

जवळ येण्याचे तुला कशाला लागतात बहाणे येताच मिठीत तू प्रेम खुलते माझे पुन्हा नव्याने.
*जय महाराष्ट्र*

190 

Share


Ananta Renuse
Written by
Ananta Renuse

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad