Bluepad | Bluepad
Bluepad
श्रद्धावान
shashi
shashi
3rd Aug, 2022

Share

श्रद्धावान,
माणुसं श्रध्दावान असलाच पाहिजे, त्या शिवाय करुणेचा जन्म होत नाही, प्रेमात सर्वाधिक सर्वैतम काळा हा करूणेचा असतो,
जिथे बुध्दी काम करत नाही तिथे श्रध्दा काम करते मग ती श्रद्धा भक्तीची असो की नात्यातील श्रध्दा.....!

179 

Share


shashi
Written by
shashi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad