Bluepad | Bluepad
Bluepad
श्रावण सोहळा कवीता
R
Rasika rajendra naik
3rd Aug, 2022

Share

ऋतु पावसाळी आला
घेऊन श्रावण सोहळा
प्रत्येक कान धरणी चा
थेंबाथेंबाने न्यायला
श्रावण साय आली
हिरवा शालू सप्तरंगी

0 

Share


R
Written by
Rasika rajendra naik

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad