Bluepad | Bluepad
Bluepad
श्रावण
गीतकार यश सोनार
गीतकार यश सोनार
3rd Aug, 2022

Share

श्रावण
आला आला बाई श्रावणं
तो ओला चिंब होऊन
गार गार वारा ग देऊनं
गेला तो सुखावून!
हिरवा शालू बाई नेसला
धरणीनं हिरवाई नटून
बहरुन आला हा निसर्गही
दरी डोंगर वाहून!
वारुळा भोवती बाई जाऊ
येऊ नागोबा पुजून
नागपंचमी ती साजरी करुन!
नागालाही मान देऊन!
सण पोर्णिमेचा बाई तो
देतो माहेर आठवून
भाऊराया घरी येऊन तो
घेतो धागा बांधून!
नंदीही आला बाई सजून
पोळा सणं म्हणून
रंगबिरंगी शिंग तो रंगवून
येतो गावभर फिरुन!
श्रावण मास आला बहरुन
सण गोळा करून
पानगळही गेली ती गळून
नवी पालवी फोडून!
कवी यश सोनार ठेंगोडा
मो 8856835211
श्रावण

167 

Share


गीतकार यश सोनार
Written by
गीतकार यश सोनार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad