Bluepad | Bluepad
Bluepad
मानसिकता
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
3rd Aug, 2022

Share

धंद्याला लागते नशीब
कोणी ऐरा गैरा नाहीच करूच शकत
धंदा म्हणजे पूजा समर्पण तन मन धन
ते मी करतो पण
घरातील कोणीही सदस्य तयार नाहीत
त्यांना वाटते हे करणे पाप
कोणतेही लाडू 90 रुपये डझनाला
चिक्की 70 रुपये डझनाला
मी विकतो एम आर पी ला
राजगिरा लाडू , कुरमुरे लाडू ,चिक्की विकणे
हे लागलेले भिकेचे डोहाळे
सर्वसामान्य मराठी कुटुंबातील समज
धंदा आणि मराठी माणूस छत्तीसचा आकडा
काय काय हि मानसिकता

173 

Share


रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग
Written by
रामचंद्र गोपाळ राणे मु .पो .पेंडूर ,ता .मालवण ,जि .सिंधुदुर्ग

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad