Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रभाते मनी
S
Shashikant Harisangam
3rd Aug, 2022

Share

प्रभाते मनी..... 🙏
.........................
बऱ्याच वेळा
दुसरे आपल्या विषयी
काय बोलतात🙏
यावरून
' आपण कसे आहोत ?
याचा अंदाज घेण्याची घाई
आपण करतो. 🤔
दुसरे काय बोलतात
यावरून आपली प्रतिमा
नका तयार करू.🙏
लोकांचे काय घेऊन बसलात.
कुठल्याही गोष्टीला
नावे ठेवते लोकं.😄
... शशिकांत हरिसंगम, वालचंदनगर 🙏🙏

179 

Share


S
Written by
Shashikant Harisangam

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad