Bluepad | Bluepad
Bluepad
तुझे वेड
darshan patil
darshan patil
3rd Aug, 2022

Share

रुप तुझे शितल चंद्राची सौंदर्यव्यथा
मज आवडते अशीच एक प्रेम कथा
तुझ्या सवे उडतं बागडत फिरावे
की तुला उंच उंच आकाशी स्वप्नांच्या दुनीयेत न्यावे
की जिथे तु तुझ्या रूपाने अप्सरांना ही क्षणातच लाजवावे आहे

0 

Share


darshan patil
Written by
darshan patil

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad