Bluepadअसं करूयात...
Bluepad

असं करूयात...

Mukul Dhekale
Mukul Dhekale
14th Jun, 2020

Share

असं करूयात आज जरा बसुयात नि काही शब्द तुझ्या माझ्यावर बोलूयात... मी काय म्हणतो, तू समुद्र होऊन बघ  मला ती किनाऱ्यावरील रेती बनूदेत , तू नेहमी मला तुझ्यापासून लांब करून बघ मला अनंत काळ किनाऱ्यावरच वाट  पाहूदेत... नाहीतर यावेळी मी चंद्र होऊन बघतो तू त्यावरील डाग होऊन बघ , मी तुझ्याशी तुझ्यासारखा वागून बघतो यावेळी तू सहन करून बघ... किंवा यावेळी  , तू प्रवात होऊनि दरवळून बघ पण मला मात्र यावेळी गंध  होऊदेत, तू कस्तुरी मृग होऊन तर बघ अन मला ती कस्तुरी बनूदेत... कधी नव्हे पण आज मला माझ्या मनाची फितूरी करुदेत, कबूलीस तू येऊ नकोस पण तुझ्यासाठी केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्याची साक्ष आज माझी मलाच देऊदेत.... नाही नाही म्हणता शेवटी , सुरूवात मलाच करावी लागली, तुजला हे सारे व्यर्थ वाटता सुरुवातीलाच या साऱ्याचं तू शेवट करू लागलीस....!
- मुकुल विकास ढेकळे

11 

Share


Mukul Dhekale
Written by
Mukul Dhekale

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad