Bluepad | Bluepad
Bluepad
परिस्थिती चुकीची होती
P
Pooja kalel
24th Jun, 2022

Share

https://marathimazablog.com/paristhiti-chukichi-hoti/
Click on the given link and read my articles परिस्थिती चुकीची होती 👆👆
परिस्थिती चुकीची असताना माणूस त्या वेळेमध्ये काय निर्णय घेत असतो हे त्याचे त्याला सुद्धा समजत नाही.काही वेळेस चुकीचे निर्णय घेऊन वेळ निघून गेली की मग त्याचा काही उपयोग होत नसतो. परिस्थिती माणसाच्या सहनशक्ती ची एक प्रकारे परीक्षा घेण्यासाठी

165 

Share


P
Written by
Pooja kalel

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad