Bluepad | Bluepad
Bluepad
कोनी नाही येणार,मर्दा वैयकुंटा जाणार
V
Vinod More
24th Jun, 2022

Share

कोनी नाही येणार,मर्दा वैयकुंटा जाणार
कट्टर बट्टर कोनीच नस्त,धर्मा साठी नाही पैस्या साठी मानुस स्वताला विकतो,कारण देशात कना कनात आहे भष्ट्राचारी,त्याची आहे वतनदारी,का नाही करणार गद्दारी,सर्वाना नाचवतोय हा मदारी,ईडा पिडा त्याच हत्यार,ते सांगतात तसा वागे,पांढरे बगळे काळे कॉट,त्याच्या कडुन मिळतात करोडो नोट,भष्ट्राचारी असो अत्याचारी,त्याची नियुक्ती सत्तेवरी,नाही आएकला तर,वैयकुंट वारी,सामान्य गरीब मानसाचा कोनी नाही पुढारी,किती वाचा पेपर,तरी नाही वाचणार,मिडिंयाने लावलाय एकच लेब,आजच्या बातम्या,मला जगु द्या,खरच ईडा पिडा हा मंत्र खरा
कोनी नाही येणार,मर्दा वैयकुंटा जाणार
कोनी नाही येणार,मर्दा वैयकुंटा जाणार
मंत्र खरा,

229 

Share


V
Written by
Vinod More

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad