Bluepad | Bluepad
Bluepad
।। कोरोनाशी लढताना ।।
Sambhaji Gore
Sambhaji Gore
24th Jun, 2022

Share

।।आपण सोबत राहू ।।
दोन घासा साठी
बाहेर पडावच लागेल
कष्ट केले तरच
आपल्या लेकरांचे भागेल ।।
वेळच अशी आली
थोडं ऊपाशी राहू
लेकरांचे जरी भागले
आपण बरोबर राहू ।।
संकट हे असले तरी
सामोरे त्याला जाऊ
टळेलचं कधी तरी
आपण सोबत राहू ।।
असेल जेवढ समोर
आज तेवढ्यातच भागवू
साथ हवी साथीला खरी
आपण पोटभर खाऊ ।।
हे ही दिवस जातील
थोडीशी वाट पाहू
दोन घास कमी खाऊ
पण आपण बरोबर राहू ।।
संभाजी रामकृष्ण गोरे....✍🏻

172 

Share


Sambhaji Gore
Written by
Sambhaji Gore

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad