Bluepad | Bluepad
Bluepad
ओढ...
रवि
24th Jun, 2022

Share

माझ्या मनात तिच्याविषयी ची ओढ हि कायम मला
तिच्याच आठवणीत गुंतून ठेवत राहते,
जुन्या आठवणी ना आठवून,त्यातच समाधान मानून
जीवन जगायचं असतं हे सांगत असते....
जवळ होती तरी कधी तिच्या शरीराचा उपभोग घ्यावा

0 

Share


Written by
रवि

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad