Bluepad | Bluepad
Bluepad
एक जागा रिकामी स्वतः साठी 😔😊
rashmi n umak
rashmi n umak
24th Jun, 2022

Share

खूपदा नव्याने नवी चाहूल वाट धरिते व पाऊल वाटा सहज तर काही खडतर होऊन जातात अश्या वेडी बरेच मार्ग समोर असताना देखील आपण मार्ग भ्रमित होऊन बसतो
का ? कशासाठी ?
उत्तर एकच असत ते म्हणजे असं की आपण च कधी कधी आपल्या दुःखाला जबाबदार असतो व आपणच ते कुरवाळत बसतो आणि मग एकटेपणा पाठ धरून अश्रू च्या वाटा मोक्द्या करतो.नेमकं हेच कारण असत की जेन्व्हा केंव्हा एकाकी असू आपण एक जागा तरी रिकामी हवी स्वतः साठी स्वतः ला कुरवाड न्य्साठी !
एक जागा रिकामी स्वतः साठी 😔😊

241 

Share


rashmi n umak
Written by
rashmi n umak

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad