Bluepad | Bluepad
Bluepad
Jar aai vadil hayat nahit.
N
Nandini Kailaje
24th Jun, 2022

Share

Jar aai vadil hayat nahit .
Maheri maan nahi .
Nokari kara
Kamava .
Je have. Saadi .dress
dagine vikat ghya .
Mekup.
saaman.
Chote ghar suddha ,khodun khodun
Vishwasniy builder asel tar .
Maheri rahanya peksha ,
Tya ghari rahun yaa .
Evhade kara sasar ,maher doghehi
Firun yetil .tumche paashi.
Daam kari kaam .
Pan saavadh raha .
Imotional naka hovu .
Na navryache nave , na bhavachya
nave karayachi property.

242 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad