Bluepad | Bluepad
Bluepad
सुविचार
Roshan Suryavanshi
Roshan Suryavanshi
24th Jun, 2022

Share

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही. स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

171 

Share


Roshan Suryavanshi
Written by
Roshan Suryavanshi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad