Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेळ
varsha shelke
varsha shelke
24th Jun, 2022

Share

वेळ ही कधीच कुणासाठी थांबत नाही वेळेला किम्मत द्यायला शिका कधी कधी माणसावर वेळ येते पण काळ येत नाही काळ आल्यावर वेळ येते म्हणून वळेला महत्व द्या

0 

Share


varsha shelke
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad